Webmaster

Welkom op deze website over de geschiedenis van de wielerronde in Hendrik-Ido-Ambacht,

Mijn naam is Dick Schmidt, Amateur renner in de jaren zestig en in het verleden jeugdleider en ploegleider bij de nieuwelingen en junioren, tevens was ik begeleider , verzorger en vader van wielrenner Yondi vanaf de jeugd in 1997 t/m de Elite in 2015.
Vanaf 1999 t/m 2018 verzorgde ik in het comité van de wielerronde van Hendrik Ido Ambacht o.a. de
p.r, waarin ik voornamelijk de kontakten met de gemeente, sponsoren en de pers onderhield.

In 2008 ben ik begonnen met het maken van een eenvoudige website. Vanaf die tijd heb ik mij in de geschiedenis van deze wielerronde verdiept en alle informatie welke ik in de afgelopen jaren verzamelt had uitgewerkt en geplaatst.

Veel zoekwerk verricht ik bij het gemeentearchief Dordrecht in de oude regionale kranten. Met als resultaat van alle 54 ronden de uitslag en foto van de winnaars. (Ook dankzij de gegevens van het archief van Foto Koos)
Leuk is vooral het zoekwerk om dan uiteindelijk telefonisch in contact te komen met oud winnaars zoals in maart 2016 met Ad van Haaren en Jan van Veen de winnaars van 1966 en 1963. Van de ronde missen ontbreken nog veel foto’s zoals er nog heel veel informatie van vooral de eerste jaren mis..

Deze website heb ik gemaakt om een stukje wielergeschiedenis voor Hendrik Ido Ambacht te bewaren. Vanaf deze plaats bedank ik iedereen die heeft geholpen middels het aanleveren van teksten en /of foto’s. Ik wens u veel leesplezier en stel het op prijs als u mij kunt helpen met aanvulling en /of verbeteringen .

Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster

Dick Schmidt                 tel. 078 6819878         d.schmidt@hetnet.nl

Scroll Up